Az egyesület neve: Hárskúti Lovas Klub 
Az egyesület rövidített neve: HLK
Az egyesület székhelye: 8442 Hárskút, külterület, Réh puszta, 08/26 hrsz.

Az egyesület célja, küldetése:

1. Az egyesület küldetése, hogy tagjai részére a lovas sportolási lehetőségek széles körének biztosításával segítse elő egészségük megóvását, társadalmi öntevékenységük és ezzel a közösségi élet kibontakoztatását.
2. Az egyesület célja a lovas sporttevékenység és annak népszerűsítése, ezen belül különösen:
a) a ló és a vele kialakult sokrétű kapcsolat népszerűsítése, széles körű terjesztése,
b) a tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás feltételeinek megteremtése, lovas versenysport művelése,
c) Hárskúton és környékén lovaglást folytató polgárok egyesületi szervezetbe tömörítése,
d) gyermeklovagoltatás, hobbilovaglás népszerűsítése,
e) lovas turisztika, lovasterápiás foglalkozások fejlesztése és művelése Hárskúton, 
f) lovas hagyományok ápolása, lovaglással összefüggő kulturális örökség megóvása,
g) a magyar lótenyésztés figyelemmel kísérése,
h) szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása,
i) környezetvédelem, környezettudatos nevelés.

                          

Az elnökség:

Az egyesület tevékenységét az elnökség irányítja. Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve.

 

Dr. Pusztai Zsuzsanna elnök

Bányai Tibor, Végh József elnökségi tag

Soós Ramóna titkár