Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület

 

A Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület Nyugdíjas klubot és Német Nemzetiségi Dalkört működtet.

A tagok havonta találkoznak, és helyi gyűjtésű dalokat énekelnek. Kirándulásokat szerveznek,  melyekre bevonják a község lakosságát is. Községünk valamennyi rendezvényén tevékenyen részt vesznek. Kapcsolatot ápolnak a felvidéki Hárskút testvértelepüléssel.

Az egyesület célja a német hagyományos kultúra bemutatása , megőrzése. Segíti a nemzetiségi értékek megőrzését, és a nemzetiségi identitástudat erősítését, szorosan együttműködve  a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

 

Vezető tisztségviselők

 

Elnök:                      Heblinger Józsefné

Elnök helyettes:         Knolmayer Ervinné

Titkár:                      Kauker Mihályné

Ellenőrzési biz.elnöke: Borbély Imréné

Ellenőrzési biz.tag:      Auerbach Györgyné

Ellenőrzési biz.tag:      Fogl Károlyné

 

 

 

Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület 2020.évi beszámolója

Az előző évekhez hasonlóan 2020. évi első programunk január 28—án a kitelepített hárskútiak emléktáblájánál tartott megemlékezés, koszorúzás volt. Ezt a ” Kicsi munkán a Kaukázusban” című film vetítése követte a Művelődési Házban. Vetítés után Tábori Ferenc, Hárskút polgármestere, politológus előadását hallgattuk meg a látottakkal kapcsolatban. Vendégeinket forró teával és pogácsával kínáltuk. Február 22-én megtartottuk a hagyományos Sváb bált.

Nyugdíjasainkkal január és február hónapban még találkoztunk, tervezgettük az évi programokat. Sajnos márciustól a korlátozó intézkedések miatt már elmaradtak a találkozások. Az egyesület Dalköre is csak januárban tartott énekpróbát két alkalommal, amit majd csak a nyári hónapokban folytathattunk.

Június 29-én részt vettünk a határon belül és azon túl élő nemzetiségekért felajánlott szentmisén, majd azt követően a Trianoni Békediktátum emlékére koszorút helyeztünk el a templomkertben felállított trianoni emlék keresztnél.

Amikor enyhültek a vírus miatti korlátozások nyugdíjas tagjainkkal Bakonybélbe kirándultunk, kisvonattal a Gyilkos tóhoz és a kápolnához látogattunk el. Délután a Vadszőlő étteremben ebédeltünk. A helyi önkormányzat falugondnoki autóbuszával és személykocsikkal oldottuk meg a Hárskút és Bakonybél közötti oda-vissza utat. A többi tervezett útról egészségünk megőrzése érdekében lemondtunk. A terménybemutatót a templomban még meg tudtuk tartani, de a kultúrműsoros gasztronómiai bemutató sajnos már elmaradt.

Pályázati támogatással felújíttattuk a Fő és Rózsafa utcai kereszteket, melyeket Szabó János atya szeptember 19-én szentelt fel. Ezek a szakrális emlékek részét képezik a helyi hagyományoknak, értékeknek, szervesen hozzátartoznak településünk képéhez. Olyan helyi értékek, melyek őseink hitéletéhez tartoznak, de településszerkezeti jelentőségük is van Felújításuk értékmentés, a településkép javítását, hitélet elmélyítését szolgálja, a falu közösségének vallásosságát és a hagyományok tiszteletét mutatja. Terveink között szerepel a falunkban lévő másik két kereszt megmentése is. Bekapcsolódtunk templomunk kápolnájában álló faoltár felújítási programjába. Az oltárt Baumgartner Hermann kérésére Fallmann István lókúti asztalos készítette 1938-ban. Az oltárt egy olyan tárgyi emléknek tekintjük, mely kapcsolódik egyesületünk alapszabályában megfogalmazott tevékenységhez mely így szól:  „A hagyományok megőrzése, megismertetésének minden más formáját igénybe veszi, és lehetőségeihez mérten támogat minden ilyen kezdeményezést”.

Szeptember-október hónapokra dalkörünk több fellépésre is kapott meghívást, azonban ezeket a rendezvényeket sajnos már nem lehetett megtartani.

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásában, szeptemberben jelent meg a „Hárskút emlékei” című könyv, melynek összeállításában, képek gyűjtésében egyesületünk tagjai is részt vettek.

A helyi nemzetiségi óvoda működését játékok vásárlásával támogattuk.

Az év végi korlátozások miatt nem volt lehetőségünk tagjainkkal, önkéntes segítőinkkel találkozni, közös vacsora keretében megköszönni ez évi támogató munkájukat.  Ezért élelmiszer csomagokat készítettünk és házhoz szállítottuk nyugdíjasainknak, dalkör és egyesületi tagoknak, rendszeres segítőinknek.

2020. évi bevételeink: pályázatokból 1.280 ezer Ft, adományokból 62 ezer Ft, személyi jövedelemadó 1 %-ból 19 ezer Ft, tagdíjakból 26 ezer Ft, egyéb bevételekből 2 ezer Ft volt.

Kiadásaink: karbantartási költségre 880 ezer Ft, bankköltségre 28 ezer Ft, különféle egyéb költségekre 596 ezer Ft-ot fordítottunk.

Ezúton köszönjük meg a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatását.

Hárskút, 2021. január 20.

                                                                                 Heblinger Józsefné

                                                                                          elnök