Német Nemzetiségi Önkormányzat

 

Községünkben 1994-ben alakult meg a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Működésének célja a helyi német nemzetiségi hagyományok feltárása, ápolása a nemzeti identitástudat fejlesztése. A helyi közösségi élet újraélesztésének szép példája községünkben a Pünkösdi Nemzetiségi nap, melyet 1999. óta minden évben megrendeztünk. Erre a hagyománnyá vált Pünkösd vasárnapi rendezvényre, német nemzetiségi dalköröket, tánccsoportokat és zenekarokat hívunk meg. 

Fellépnek a helyi Német Nemzetiségi Óvodások és a helyi dalkör is. 

Minden évben megemlékezünk a kitelepítés áldozatairól, januárban a kitelepítés emléknapján koszorút helyezünk el az emléktábláknál. 

                                                       

A már hagyománnyá vált Sváb bálba várjuk községünk minden lakóját. 

Nemzetiségi Önkormányzatunk részt vállal a község valamennyi rendezvényének szervezésében, lebonyolításában, pl. falunap, Mártonnap, Karácsonyi koncert. 

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel. 

A közös munka erősíti az összetartozás tudatot. Alkalmat teremtünk arra, hogy valamennyi korosztály együtt ünnepelhessen. 

Rendezvényeink megszervezésének, lebonyolításának közösségteremtő eredménye van, elősegíti a jó kapcsolat ápolását a résztvevő települések lakói között is.

 

2016. évi tevékenységünk és terveink: 

Április 10 - én a Német Egyházzenei koncert, Német nyelvű szentmisével egybekötve a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében valósult meg. Célunk ezzel a rendezvénnyel a Német egyházzenei kultúra ápolása. Rendezvényünkön a Veszprémi Deutsch Klub énekkara, a Steixner István Nemzetiségi Énekkar Márkóról, az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus és a helyi Magyarok Nagyasszonya Egyházi kórus vett részt. Szeretnénk, ha a hagyományos, őseinktől ránk hagyott német énekeket több alkalommal énekelnénk a helyi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban.

A Pünkösdi Nemzetiségi nap május 15 - én, Pünkösd vasárnap újra megrendezésre került.

Kulturális műsorunkon a helyi Nemzetiségi óvodások és a Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület dalköre mellett vendég énekkarok Bándról ,Győrből, nemzetiségi tánccsoport Herendről, fúvós zenekar Zircről és harmonika zenekar Győrből vettek részt. Szereplésükkel egy színvonalas programot sikerült megvalósítani.

Nemzetiségi Önkormányzatunk továbbra is támogatni fogja Községi Önkormányzatunk, a Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület és a Hárskút Fejlődéséért Közalapítvány által szervezett rendezvényeket.

 

Elnök:                Heblinger Józsefné

Elnök helyettes: Heblinger Petronella, Schnelbach Árpádné