Német Nemzetiségi Óvoda

 

Elérhetőségek:

8442 Hárskút Fő u. 10.

Tel/Fax: 88-272-916    

Tel: 06-20-9950799

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető: Baumgartner Károlyné

  

Óvodánk működését 1975. novemberében kezdte meg egy vegyes életkorú csoporttal.

A csoport átlaglétszáma 20-25 fő.

A szülők átlagos életkora 28 év, családonként átlagosan 2 gyermeket nevelnek. A családok egy része a nagyszülőkkel együtt lakik, vagy a nagyszülők közelében él, akik sokat segítenek a gyermekek nevelésében, óvodába kísérésében, felügyeletében. A szülők egy része alkalmazásban áll, de egyre többen munkanélkülivé váltak. A családok napi információjukat a televízióból, rádióból szerzik. A könyv, folyóirat olvasása, a helyi könyvtár látogatása természetes igény. A családok nagy része rendszeresen jár színházba, moziba. Hétvégeken szívesen kirándulnak együtt gyermekeikkel.

Hárskút község Német Nemzetiségi Óvodája 1998-ban fogadta el a helyi német nemzetiségi óvodai programját, melyet 2004-ben módosítottak.

Óvodai nevelés kiemelt feladatai:

A nemzetiségi kultúrának megfelelő anyanyelvi környezet biztosítása.

Az eddig feltárt és még élő hagyományok (különös tekintettel a nemzetiség hagyományaira) ápolása óvodai keretek között.

Természeti környezet minél alaposabb megismerése (növény-, és állatvilág).

Társadalmi környezet megfigyelése (paraszti munka, iparosok, szolgáltatók munkája).

    

Óvodai nevelés célja:

Óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési szintek figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). Szeretnénk elérni, hogy óvodásaink megismerjék természeti és társadalmi környezetüket, helyi kulturális hagyományainkat (különös tekintettel a német nemzetiségi kultúrára). Az óvodáskor végére neveltjeink olyan készségekkel, képességekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az iskolai életmódba való beilleszkedést, valamint megfelelő alapul szolgálnak ahhoz, hogy a társadalom számára megbízható, erkölcsiekben és érzelmekben gazdag személyiségekké válhassanak.

Nevelési célunk elérése érdekében óvodánk gondoskodik az:

érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,

a testi, szociális és az értelmi képességek egyéni alakításáról,

a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintettel a játékra,

e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről,

a kisgyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről

a kisebbségi önazonosság megőrzése, valamint a kisebbségi kultúra ápolása, erősítése és átörökítése érdekében a nemzetiségi kultúrának megfelelő anyanyelvi környezet biztosításáról.