TISZTELT LAKOSOK!

 

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:

 

2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:

A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)

Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

2016. DECEMBER 01-TŐL az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104

06-703-703-104

Mentőszolgálat /mentési hívószám:104

 

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető.

A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői :

 

1, Beteg:

- fel kell ismernie az életveszélyes állapotot

- döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia

- esősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia

 

2, Diszpécser:

- a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja

- tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról

- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb , a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet

 

3, Sürgősségi egységek -KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA

-ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges életmentő eszközökkel

-KIEMELT MENTŐEGYSÉG - mentőszakápoló

-ESETKOCSI - mentőorvossal /mentőtiszttel

-ROHAMKOCSI-sürgősségi szakorvossal(oxyologus)