Tisztelt Lakosság!

 

 

Hárskút Község Önkormányzata lakossági fórumot rendez a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban, melyen az alábbi módosítást kívánja megvalósítani.

 

A lakossági fórum időpontja: 2019. augusztus 1. 18 óra, Hivatal épülete (Hárskút, Fő u. 10.)

 

 

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a

076/10

076/16

076/23

helyrajzi számú ingatlanok tekintetében kezdeményezi a  területek szabályozási tervének módosítását, melynek célja  a tervezett lakóutcák és ingatlanok csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt árokhálózat helyének biztosítása a 076/10 közterületként való visszaállításával gyalogút és árok funkcióval, valamint a 076/16 és 076/23 hrsz-en egy 2 m széles vízelvezető árok helybiztosításával.

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja értelmében a képviselő testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a

076/10

076/16

076/23

hrsz—területeket a fenti beruházás megvalósíthatósága érdekében.

 

 

 

Márkó, 2019. július 16.

 

 

                            Tisztelettel:

 

                                                         Tábori Ferenc

                                                            polgármester sk.