Projekt címe: A generációk közötti kapcsolat erősítése Hárskúton

Projekt azonostószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00959

Elnyert támogatási összeg: 24.799.000 Ft

Konstrukció száma és címe: EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.05.01 – 2020.10.31. (42 hónap)

Projekt megvalósításának helyszíne: Hárskút és Környéke

Pályázó szervezet neve: Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület

 

Projekt leírása

A Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület célja az ifjúság érdekképviselete, a sport, a kulturális tevékenység, az egészségmegőrzés, az oktatás, a természet- és környezetvédelem. Jó kapcsolatot ápolunk az Önkormányzattal (melytől támogatói nyilatkozattal rendelkezünk), a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a helyi és környékbeli egyesületekkel, civil szervezetekkel.

A projektünk célkitűzése egy olyan társadalmi szerepvállalást erősítő folyamat megvalósítása, melynek révén lehetőség nyílik arra, hogy a hárskúti és környékbeli fiatalok, családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségei találkozhassanak egymással.

Fontos cél, hogy merjenek és tudjanak egymással együttműködni, tudják megvalósítani a generációk közötti együttműködést, járuljanak hozzá a civil társadalom megerősítéséhez és magas fokú társadalmi szolidaritást érjenek el. A projekt során a közösségek kialakítása mellett az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel népszerűsítését is el kívánjuk érni.

 

A projekt megvalósítása 36 + 3 hónapon (a kialakult egészségügyi vészhelyzet miatt) keresztül történik. Ez alatt az alábbi „Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható” és „Választható, önállóan nem támogatható” tevékenységek kerülnének megvalósításra:

„A” tevékenységcsoport

„C” tevékenységcsoport

 

Továbbá:

Projektmenedzsment

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

 

Megvalósított programelemek száma: 79 db

Elért résztvevők száma: 5.283 fő

 

 

A projekt során elérni kívánt alapvető célok:

1. A fiatalok aktivitásának ösztönzése Hárskúton.  A fiatalabb korosztályú célcsoportunk számára (15-29 éves korosztály) figyelemfelkeltő rendezvényeket, és programokat kell szervezni annak érdekében, hogy ezeket igénybe is vegyék a megvalósítási időszak alatt és a későbbiekben egyaránt. A fiatalokra jellemző, hogy előnyben részesítik a közösségi oldalakon létesített kapcsolatápolást az önkéntesen szerveződő kezdeményezésekhez képest. Törekednünk kell arra, hogy ne csak a virtuális világban, hanem a valóságban (személyesen) is éljék meg közösségi életüket, pl. szabadtéren. A település rendelkezik több olyan közösségi térrel (Művelődési Ház, Sporttelep), amelyek kihasználtságát növelni lehet a célzott programokkal.

2. Ugyanígy a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által nemcsak a fiatalok, hanem minden generációra kiterjedően.

a) Önkéntesség népszerűsítése helyben: önkéntességre való hajlam, majd aktivitás elérése, majd ennek közösség általi elismertetése (pl.: aktív reklámozással, népszerűsítő programokkal).

b) A helyi alapokra épített önkéntesség népszerűsítése a térségben.

3. Helyi igényekre, lehetőségekre válaszul új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása, illetve a már létező kisközösségek működésének és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése.

4. Kiemelt fontosságú helyi kisközösségek szervezett program-tárházának bővítése

5. Családok közötti kapcsolatok erősítése

 

A projekt során elérni kívánt részcélok (főként operatív elemek):

1. Önkéntes programok szervezése (és ezen keresztül figyelemfelhívás)

2. Önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében (célcsoport azonosítás, bevonás, ösztönzés a folyamatos önkéntességre)

3. A közösségfejlesztés területén dolgozó civil szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása

 

A projekt tervezése és megvalósítása során a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, a Nemzeti Önkéntes Stratégia szakmai szempontrendszerét és céljait is figyelembe vettük, valamint az illeszkedését az állami intézményrendszer (ÚNK, CSEÖH, IKSZT) által ellátott feladatokhoz és célokhoz, valamint a helyi esélyegyenlőségi tervhez (többek között a Fiatalok érzékenyítése, fogékonnyá tétele a fogyatékkal élők problémái iránt intézkedéshez).

 

A projekt keretében létrehozott kisközösségeink:

- Hárskúti Baba-Mama Klub

- Hárskúti Nyugdíjasklub

 

Megszervezett rendezvényeink a projekt keretein beül:

 

 

Dátum

Rendezvény

1.

2017.06.04

Hárskúti pünkösd

2.

2017.07.01

Hárskúti hagyományőrző napok

3.

2017.10.17-22.

Ifjúsági közösségek fejlesztése képzés

4.

2017.10.25-26.

Önkéntes képzés

5.

2017.10.27-28.

Környezettudatossági képzés

6.

2017.10.29-30.

Felelős családalapítás képzés

7.

2017.11.10

Márton nap

8.

2017.11.18

Hárskúti finomságok

9.

2017.12.02

Mikulás várás

10.

2017.12.10

Mézeskalács kiállítás megnyitó

11.

2017.12.15

Karácsonyváró játszóház

12.

2017.12.17

Adventi koncert

13.

2018.02.14

Valentin nap

14.

2018.03.06

Nőnapi megemlékezés

15.

2018.03.15

Március 15. megemlékezés

16.

2018.03.31

Húsvéti előkészületek

17.

2018.04.11

Magyar költészet napja

18.

2018.04.22

Föld világnapja

19.

2018.05.10

Tavaszi játékok

20.

2018.05.20

Hárskúti pünkösd

21.

2018.05.22

Nemzetiségi találkozó

22.

2018.06.09

Gyermeknap

23.

2018.06.30

Hagyományőrző nap

24.

2018.07.31

I. Nyári játszóház

25.

2018.08.03

II. Nyári játszóház

26.

2018.09.10

Sportnap

27.

2018.09.22

Nemzetiségi találkozó

28.

2018.09.29

Egészségnap

29.

2018.10.13

Hárskúti bál

30.

2018.10.20

1956-os megemlékezés

31.

2018.11.09.

Hagyományőrző Márton nap

32.

2018.11.14.

Őszbúcsúztató túra

33.

2018.12.03.

Mikulásvárás

34.

2018.12.09.

Mézes Hárskút

35.

2018.12.10.

Családi sportnap

36.

2018.12.13.

Idősek karácsonyvárása

37.

2018.12.14.

Kézműves Játszóház

38.

2018.12.16.

Adventi koncert

39.

2018.12.22.

Karácsonyvárás

40.

2019.02.08.

Hárskút természeti kincsei

41.

2019.02.23.

Sváb bál

42.

2019.02.27.

Farsangolás

43.

2019.03.06.

Kézműves játszóház

44.

2019.03.14.

Március 15-ei megemlékezés

45.

2019.03.23.

Tavaszköszöntő

46.

2019.03.27.

Mobil planetárium

47.

2019.04.06.

Nosztalgiázás

48.

2019.04.10.

Költészet napja

49.

2019.04.13.

Tavaszi vidám vetélkedés

50.

2019.04.18.

Nyusziváró Kézműves Játszóház

51.

2019.04.20.

Húsvétvárás

52.

2019.04.21.

Locsolóbál

53.

2019.04.22.

Föld világnapja

54.

2019.04.05-07.

Önkéntes képzés

55.

2019.05.18.

Gyereknap

56.

2019.06.02.

Trianoni megemlékezés

57.

2019.06.15.

Nemzetiségi találkozó

58.

2019.06.29.

Falunap

59.

2019.07.16.

Táncház

60.

2019.09.02.

Helyi ízek bemutatója

61.

2019.09.21.

Szomszédolás

62.

2019.10.05.

Játszóház

63.

2019.10.05-06.

Önkéntes képzés

64.

2019.10.20

56-os megemlékezés

65.

2019.11.08

Hagyományőrző Márton nap

66.

2019.11.30

Mikulás várás

67.

2019.12.08

Mézes Hárskút

68.

2019.12.14

Hóhercegek és hóhercegnők bálja

69.

2019.12.15

Adventi koncert

70.

2019.12.20

Karácsony várás

71.

2020.07.11-12

Önkéntes képzés

72.

2020.07.25-26

Felelős családalapítás képzés

73.

2020.09.26-27.

Ifjúsági képzés

74.

2020.10.23-25.

Ifjúsági képzés

75.

2020.08.15.

Önkéntes nap I.

76.

2020.09.05.

Önkéntes nap II.

77.

2020.10.12.

Önképzési foglalkozás I.

78.

2020.10.03.

Önképzési foglalkozás II.

79.

2020.08.29.

Helyi kincsek udvara