PÁLYÁZATI KIÍRÁS HÁRSKÚTI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 

Az érintett vagyontárgy: Hárskút 226/5 hrsz-ú ingatlan természetben 8443 Hárskút Fő u. 39 szám alatt található.

Az ingatlan értéke minimum 23 000 000,- Ft.

 

Pályázat kiírója: Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete

Székhely: 8442 Hárskút, Fő u. 10.

 

A pályázat célja az ingatlan értékesítése a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint engedélyezett tevékenységre. Az övezeti besorolás településközpont terület, ahol az alábbi funkciók valósíthatók meg:

a) igazgatási, iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és

f) sport

 

 A pályázat nyilvános.

 

A megkötendő szerződés: adásvételi szerződés

Fizetési feltétel: adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a teljes vételár fizetendő

Részletes tájékoztatás helye: Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban (Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.)  ügyfélfogadási időben Hétfő,kedd,szerda 08-16 óráig

Pénteken: 08-13 óráig.

 

Pályázat benyújtásának helye: Márkói Közös Önkormányzati Hivatal (Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.)

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

Pályázat benyújtásának módja: Írásban két eredeti példányban, borítékban lezárva személyesen vagy postai úton. Borítékra kérjük ráírni: „ Hárskút 226/1 hrsz ingatlan vételi ajánlata”

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap

 

A pályázatok elbírálásának időpontja: a pályázat benyújtását követő képviselő testületi ülésen

Az ajánlattevők értesítése a pályázat eredményéről írásban, postai úton történik.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a pályázatok a feltételeknek nem felelnek meg. A pályázat kiírója tovább fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

 

Az ajánlat érvényes amennyiben az ajánlott ár a minimál ár vagy azt meghaladó ár, a megvalósítandó cél megfelel a helyi építési szabályzatban szereplő övezeti besorolásnak.