Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8442 Hárskút, Fő utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-6 éves korú gyermekek óvodai nevelése, német nemzetiségi nevelés ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, német nemzetiségi,

• Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

• óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Alap szintű Internetes alkalmazások,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• jó kommunikációs képesség

• nemzetiségi hagyományok ápolása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok

• pedagógiai pályázat

• erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumgartner Károlyné nyújt, a 06 20 9950799 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Személyesen: , Veszprém megye, 8442 Hárskút, Fő utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harskut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.