TÁJÉKOZTATÓ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL

 

2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók - akik szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában-, elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az önkormányzattal való kapcsolattartás az Önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu), vagy a NAV-on keresztül lehetséges.

 

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

 

Az elektronikus és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

a)      természetes személy,

b)      lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

c)      a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

d)      az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy

főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy a megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.