Tisztelt Hárskútiak!

 

Tisztelettel meghívom Hárskút Község Önkormányzata

 

2017. december 9-én 17 órai kezdettel

 

tartandó közmeghallgatására, melynek helye a Művelődési Házban lesz.

 

Napirendek:

 

1. Rendőrkapitányság tájékoztatása

2. Falugondnok beszámolója, személyének megerősítése

3. Településképi rendelet és Településkép arculati kézikönyvről tájékoztatás

4. Tábori Ferenc polgármester beszámolója

5. Lakossági kérdések

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Hárskút, 2017. november 23.

 

Tisztelettel:

 

 

Tábori Ferenc

 

 polgármester sk.