Hárskút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási (A típusú) és középiskolai (B típusú) hallgatók számára, a

2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A részletes pályázati kiírás elérhető: a http://www.emet.gov.hu/felhivasok címen. A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma ügyfélfogadási időben megtekinthető a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban (Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.), vagy ügyeleti időben Hárskút Község Önkormányzati Hivatalában (Hárskút, Fő u. 10., ügyeleti idő: kedd 11-16 óra). A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05. (péntek) 13:30 óra. A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai hibásnak minősül és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja maga után. Hárskút Község Önkormányzata

A FELHÍVÁS, valamint az "A" és "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS letölthető alább